Rámy LARSON - JUHL | české rámy

 

 

 

1990
Díky privatizační podmínce reinvestovat veškeré vytvořené zdroje po dobu pěti let od privatizace do rozvoje společnosti byly rozšířeny a modernizovány výrobní kapacity, zavedena řada nových technologií a vybudováno distribuční středisko pro ČR a okolní země. Lira má uzavřený technologický cyklus, který začíná nákupem dřevní hmoty a končí prodejem výrobků. Výroba využívá jak moderních strojních technologií, tak klasických ručních postupů založených na historické tradici. Sortiment tvoří více než 400 profilů, které aplikací ornamentů a barev nabízejí 4000 druhů obrazových lišt. Více než čtyři sta zaměstnanců vyrobí denně více než 20 kilometrů obrazových lišt. K tradičním výrobkům patří i klasické obrazové rámy, napínací rámy, průmyslové a krycí lišty a brikety vyráběné z dřevního odpadu. Lira má i vlastní rámovací službu a šest reprezentačních prodejen, významný je i přínos pro rozvoj rámovacích služeb v ČR dovozem rámařské techniky a materiálů.

V roce 1991 byla založena akciová společnost Lira, obrazové lišty a rámy, a. s., Český Krumlov, která je právním nástupcem státního podniku Lira Č. Krumlov. V privatizaci akciové společnosti Lira se v polovině 90. let stala majoritním akcionářem anglická Magnolia Group, PLC, několik desítek let největší odběratel výrobků Liry. Magnolia byla později koupena nadnárodní americkou společností Larson-Juhl se sídlem v Atlantě, což otevřelo Liře obrovský trh pro její výrobky a vytvořilo podmínky pro další rozvoj.

 

 

 

2000
Své výrobky vyváží Lira do čtyřiceti zemí pěti kontinentů.
V posledních letech se změnilo teritoriální zaměření exportu, kam směřuje více než 70% výroby Liry. Největším odběratelem se stávají Spojené státy americké a Kanada, následované Polskem, Maďarskem, Francií, Německem, Itálií. Úspěšně se prodávají nové výrobky založené na nových vzorech při aplikaci klasických technologií pozlacování a patinování.

2015
Společnost posiluje své postavení ve skupině Larson Juhl. V roce 2015 dochází k úplnému přesunu servisního centra německé sesterské společnosti Aicham do Liry. Je zaveden stálý směnný provoz a celé distribuční centrum prochází nemalými stavebními úpravami. Výrazně se navyšují skladové kapacity. Od poloviny roku 2015 je expedováno zboží v metráži, ale i spojené rámy, chopy nebo rámařský materiál do Česka, Německa a Rakouska s několika denní dobou dodání. Firma v roce 2015 navýšila svůj podíl dodávek do skupiny na rekordních 60%.

2019
V roce 2019 mění "LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s." svoji právní formu a název na "Larson-Juhl s.r.o.". Postavení na domácím trhu a skupinovém obchodu posiluje. Společnost přebírá produktové portfolio ze sesterské společnosti Senelar ve Francii. Výrazný nárůst prodejů je v segmentu poskytovaných servisů. Lišta v metráži i nadále zůstává jako nosný výrobní produkt.


LARSON JUHL