Rámy LARSON - JUHL | české rámy

 

Leonard Schönbauer
V roce 1893 zaměstnával Schönbauer již 98 dělníků, továrna měla nejlepší strojní vybavení v porovnání s ostatními konkurenčními firmami na jihu Čech a vyvážela své výrobky nejen do všech oblastí Evropy, ale také do Orientu, Afriky a Austrálie. Výborná kvalita výrobků firmy Schönbauer byla v 80. a 90. letech 19. století oceněna řadou medailí na mezinárodních průmyslových i uměleckých výstavách.

1880
Výroba dřevěných obrazových lišt a rámů se rozvinula na českém jihu, v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově, již v polovině 19. století a už tehdy měla průmyslový charakter. V roce 1880 obdržel továrník Leonard Schönbauer, výrobce zlacených obrazových lišt, privilegium na zvláštní způsob výroby dezénů pozlacovaných lišt a rámů a v lednu 1881 zahájil výrobu v nově postavené továrně v Domoradicích na okraji Českého Krumlova.

1900
Období první poloviny 20. století je charakterizováno střídáním krátkodobých oživení a hlubokými propady. Vedle hospodářské krize ve dvacátých a třicátých letech se na výrobě negativně projevily zejména obě světové války, kdy došlo k dramatickému snížení zahraniční i tuzemské poptávky a následně i výroby obrazových lišt a rámů.

1945
Když se podnik dostal v roce 1945 pod národní správu, pracovalo zde méně než dvacet pracovníků. Hospodářské poměry továrny byly obtížné, na jejím majetku vázly dluhy, pohledávky v Německu a Rakousku byly nedobytné a odbytiště v těchto zemích ztracena. Projevoval se nedostatek materiálů i odborných pracovních sil.

V roce 1947 zasáhl podnik požár, který zničil téměř všechny budovy a stroje. Vyhořelý objekt byl v takovém stavu, že se zdálo být nemožné továrnu obnovit. Dnes budou znít slova o nadšení a úsilí zaměstnanců obnovit vlastními silami výrobu na troskách původní továrny poněkud nezvykle, nicméně již zjara 1948 byla výroba obnovena v zrekonstruovaných prostorách původní továrny ve svém dřívějším rozsahu. Živelné neštěstí upevnilo vzájemné vztahy pracovníků k sobě i k podniku.

1950
Po několika reorganizacích, kdy podnik získal své dnešní jméno LIRA (počáteční slabiky slov lišty, rámy), se v roce 1960 stal zřizovatelem podniku ONV v Českém Krumlově. Přechod podniku Lira pod řízení ONV v Českém Krumlově znamenal důležitý mezník pro rozvoj výroby obrazových lišt a rámů v Československu i pro rozvoj celého podniku.

1960
V 60. a 70. letech dochází postupně k výstavbě nových výrobních závodů v Českém Krumlově a v Horní Plané. Lira se stává největším výrobcem obrazových lišt a rámů v Československu i v celé Evropě. Významná část produkce (více než 50 %) je exportována na zahraniční trhy - Anglie, Blízký a Střední východ, Německo, USA, Španělsko, Austrálie, Kanada, Skandinávie....