28.10.2009
Dům U Kamenného zvonu TENKRÁT NA VÝCHODĚ - výstava fotografií

Výstava, připravená ke dvacátému výročí pádu komunismu v roce 1989, si klade za cíl ukázat život obyčejných lidí v České republice v období 1948-1989. Na základě rozsáhlého průzkumu v mnoha veřejných sbírkách, archivech, pozůstalostech fotografů i u žijících autorů ji tvoří soubor asi 300 fotografií. Zahrnují nejenom díla známých tvůrců Karla Hájka, Jana Lukase, Jindřicha Marca, Pavla Diase, Josefa Koudelky, Markéty Luskačové, Jindřicha Štreita, Viktora Koláře, Pavla Štechy, Bohdana Holomíčka, Karla Cudlína či Dany Kyndrové, ale i málo známé a mnohdy dosud nepublikované práce zapomínaných fotografů Gustava Aulehly, Miloslava Kubeše, Ivo Loose, Jaroslava Pulicara a dalších, stejně jako ukázky oficiální agenturní fotografie či dobově signifikantních prací v duchu socialistického realismu. Celý soubor je rozdělen do řady tématických kapitol a je doplněn ukázkami využití fotografie v dobových knihách, časopisech a denících. Výstava neklade důraz na zásadní politické události, ale na každodenní život v době, kdy se tolik muselo a tak málo smělo. K výstavě vychází rozsáhlá publikace v nakladatelství KANT, v samotné expozici jsou promítány ukázky filmů ze sledovaného období.

Kurátoři výstavy: Vladimír Birgus a Tomáš Pospěch

TENKRÁT NA VÝCHODĚ - 28. 10. 2009 – 3. 01. 2010