06.10.2011
PAVEL MÁRA: První a poslední?

Artinbox vás srdečně zve na / cordially invites you to: vernisáž výstavy fotografií Pavla Máry /opening of the exhibition of Pavel Mára / ve čtvrtek 6. 10. 2011 v 18 hodin / on Thursday, October 6, 2011, at 6 p.m.

PAVEL MÁRA: PRVNÍ A POSLEDNÍ? / FIRST AND LAST?
7. – 22. 10. 2011

Pavel Mara

kurátorka / curator:
Nadia Rovderová
výstavu uvede / introduction by:
Aleš Kuneš
hudba / music:
Vladimír Mišík

Po autorských výstavách Jana Švankmajera (prosinec 2010 – leden 2011) a Miloty Havránkové (červen – červenec 2011)
Artinbox Gallery uvádí svou třetí autorskou výstavu:

PAVEL MÁRA: PRVNÍ A POSLEDNÍ? / FIRST AND LAST?
7. – 22. 10. 2011

Fotografie Pavla Máry aplikované na filmové fólie, kov i sklo z počátků autorovy tvorby, jež vystavuje pražská galerie Art in Box, jsou konfrontovány s jeho nejnovějšími díly vytvořenými prostřednictvím digitálních technologií. Také jedny z prvních Márových fotografií z konce 60. let, jimiž se prezentoval u přijímacích zkoušek na FAMU, a které se v 80. letech staly podklady těchto aplikací, se zde potkají s jeho posledními pracemi, dokončenými před několika týdny. Co mají společného? Cesta po kružnici jako téma výstavy k autorovu životnímu jubileu.

Pavel Mára’s photographs applied to film, foil and metal, as well as glass from the beginnings of his career and exhibited by the Prague gallery Art in Box, are confronted by his latest work, created using digital technologies. Also Included are some of Mára’s first photographs from the close of the 1960’s, which he submitted when applying for studies at FAMU and which in the 1980‘s became the source material for these applications. These photographs stand up to his latest works finished just a few weeks ago. What do they have in common? A circular journey, as the theme of this exhibition is dedicated to the artist’s personal jubilee.

Nadia Rovderová, Praha, září 2011

Artinbox gallery
Perlová 370/3, Dům v Kisně
110 00 Praha 1 - Staré Město

 

 

velkoformátový tisk fotografií | prodej archivních papírů a plátna
rámování Nielsen | tisk fotografií | tisk na plátno