11.07.2011
KARLIN STUDIOS Lenka Klodová: Sociální potvora

Souborem projektů, které se zdají mít společné východiska, rysy a postupy se Lenka Klodová zabývá již dva roky. Pracovně tento soubor nazývá Fixace a relaxace.
Jejím zájmem je vizualizovat určité neviditelné věci, které se týkají každého člověka. Tyto věci jsou poměrně obyčejné a obecné. Právě pro svou všeobecnost v sobě mohou skrývat velký prostor pro citovost a empatii a také pro zvláštní jednoduchou erotičnost.
Jedná se např. o témata:
1. Trpěných bočních mimomanželských vztahů
2. Dočasnosti mezilidských vztahů a nesmazatelnosti stopy po těchto vztazích
3. Interiérovou i urbanistickou topologii lidské erotiky a sexuality
4. Nové obyčejné způsoby záznamu erotických skutečností
5. Nejedinečnost lidského individua, jeho závislost na ostatních
6. Závislost ženy na mužích
7. Ovlivňování vzorem a předsudkem

Z vizuálního hlediska se jedná o kombinaci sochařských, fotografických a grafických postupů, které všechny mají charakter určitého statistického a co nejneutrálnějšího záznamu skutečnosti. Klodová pracuje s odlitky reálných těl, fotografickým nestylizovaným portrétem, kresebným záznamem, mapami apod.
Zpátky ji přitahuje sochařství. Jak sama říká, nikdy ho sice neuměla, ale nyní se jí hodí. Představuje pro ni soužití a zároveň překážení. 3D objekty z reálných materiálů soužijí s divákem, okupují jeho prostor. Proto jsou pro Klodovou vhodnou extenzí pro vyjádření vztahových věcí. Sochařství je poměrně komplikované, a proto vhodné. Pomalé, s chybami a nakonec hodně retušované.

Pro Karlin Studios vytvořila Lenka Klodová část souboru Fixace a relaxace, speciálně zaměřenou na pýchu a sebestřednost. Vedle vizualizace neviditelných vztahů se objevuje téma osoby umělkyně, která zatěžuje své okolí břemenem, které nesou, aniž by chápali, proč je mají nést. Pomáhají ji, aby mohla dělat projekty o tom, jak ji pomáhají.

Část projektu již byla vystavována od roku 2009 – v Galerii Trafo /Odlitky objetí, Plánky, Čísla/, kurátor Mgr. Radek Wohlmuth, v Prostoru pro jedno dílo v Moravské galerii v Brně /Struktura/, kurátorka mgr. Yvona Ferencová, v Galerii Langův dům ve Frýdku – Místku /Plánky/, kurátorka Libuše Olšáková a v galerii Cella v Opavě /Odlitky objetí, Plánky, M+M, Struktura, Čísla/, kurátor Dr. Martin Klimeš.Část prací vznikla v rámci workshopů, které autorka organizuje i mimo ČR, např. v polské Wroclavi.

 

vernisáž: čtvrtek 7. 7. 2011 18:00
výstava proběhne: 8. 7. – 31. 7. 2011

 


rámování Nielsen | tisk fotografií | tisk na plátno