01.06.2011
ART HAS NO HISTORY! Karlin Studios

„Umění nemá historii!“ Toto zvolání se v rámci současné umělecké situace, která se na vědomé i nevědomé rovině neustále osvěžuje výtažky ze své vlastní historie, jistě může zdát poněkud absurdní. Nicméně, není právě ona spirála plná opouštění i návratů předchozího jakýmsi základem toho, co se nazývá „současné“? Toho co nahrazuje pocit kontinuálního vnímání proudu historie ahistorickou pozicí „jen teď a tady“? Zajímavým momentem současného dění, jenž odhaluje toto posunuté vnímání vlastně již jednou jinak „poznaného“ je komplikovaná situace, v níž se nachází široký rejstřík, tvořící slovník dnes oblíbených výtvarných forem. Tato výstava se s vědomím výše zmíněného zaměřuje na to, jak se tato tendence projevuje v posledních letech v okruhu umělců, kteří prošli „konceptuální lekcí“, jež se stala nedílnou součástí jejich pracovního procesu, avšak v nyní většinou pracují s výtvarným materiálem a mnoha formami, které se vážou na výtvarnou tradici.

Vystavující umělci : Jan Brož, Karíma Al-Mukhtarová, Luděk Rathouský, Marek Meduna, Matyáš Chochola, Milan Salák, Patricie Fexová, Petr Krátký, Vasil Artamonov–Alexey Klyuykov.

vernisáž: středa 1. 6. 2011 18:00
výstava proběhne: 2. 6. – 26. 6. 2011
kurátoři: Viktor Čech, Lenka Sýkorová

 

velkoformátový tisk fotografií | prodej archivních papírů a plátna