18.06.2010
Karlin Studios vyhlašuje výběrové řízení

Karlin Studios vyhlašuje výběrové řízení na výstavní projekty pro roky 2011 a 2012.
 
Seznam požadovaných příloh:
1. Profesní životopis žadatele, portfolio.
2. Podrobný popis projektu (o rozsahu 1-3 normostrany)
3. Obrazová dokumentace projektu (elektronický formát)
 
Žádosti může podávat umělec nebo kurátor do 30. července 2010 elektronicky na info@karlinstudios.cz

KARLIN STUDIOS, a FUTURA project
Křižíkova 34, 180 00 Praha 8 - Karlín

 

velkoformátový tisk | tisk fotografií | tisk na plátno