09.02.2010
Kotelna Karlin PAVEL MÁRA Memory

Současná pražská výstava fotografa Pavla Máry v galerii Kotelna představuje figurální cyklus Memory z roku 2009, uvedený poprvé na autorově souborné výstavě v Galerii umění v Karlových Varech v minulém roce. Do současné, rozšířené expozice byly navíc zařazeny i dva snímky v nadživotní velikosti (Memory XIV a XV, 280x420cm), dominující této kolekci, jež zahrnuje téměř dvě desítky velkoformátových pláten. Márovy studie nahých lidských těl a jejich vzájemných interakcí ve vymezeném abstraktním prostoru se vyznačují do negativu převrácenou barevností, užitou již v jeho cyklu Madony z roku 1999. Autorův zájem o vyjádření objemů v ploše obrazu, objevující se u ceněných Mechanických corpusů z konce 90. let, je přítomen i v Memory. Formální podobnost s malbou podporuje tisk archivními pigmenty na plátno, i když je tu stále zřejmý záměr zachovat čistotu nemanipulovaného fotografického záznamu. Další tvůrčí inspirací se stal pro Pavla Máru objekt bývalé průmyslové kotelny, adaptovaný na architektonicky unikátní výstavní prostor (kurátorka Helena Staub).

KOTELNA KARLIN
Pernerova 55, 180 00 Praha 8

potrvá do 21. března 2010
otevřeno denně 11 – 19 hodin

 

 

velkoformátový tisk | tisk fotografií | tisk na plátno