20.01.2010
Galerie Rudolfinum HERBERT TOBIAS

Fotografický odkaz Herberta Tobiase se v letech 1985 až 1996 stal díky nákupům, darům a dědictví
součástí sbírek Berlinische Galerie. Retrospektiva představuje dílo tohoto fotografa poprvé v celé šíři a
rozmanitosti. Jejím těžištěm jsou práce z padesátých a počátku šedesátých let, která představují
nejproduktivnější a nejvýznamnější fázi v Tobiasově tvorbě. Výstava rezignuje na obvyklé žánrové
nebo chronologické členění, sleduje Tobiasovu tvůrčí dráhu v devíti tematických sekcích, které
odpovídají specifickému naladění a postojům, jež určovaly Tobiasův pohled na svět.

Výstavu připravila Berlinische Galerie, Berlin‘s Museum for Modern Art, Photography and
Architecture.
Kurátor výstavy: Ulrich Domröse

 

Galerie Rudolfinum
Herbert Tobias (1924-1982)
14. 1. – 28. 3. 2009