12.01.2010
Městská knihovna, 2. patro

Výstava k devadesátým narozeninám Zdeňka Sýkory představí tohoto českého umělce především jako malíře, který se již více než padesát let systematicky věnuje zkoumání jazyka výtvarného umění. V reprezentativním výběru necelé stovky prací z prestižních zahraničních a českých sbírek budou vystaveny rané abstraktní práce z konce padesátých let, struktury z let šedesátých a na principu náhodnosti založené liniové obrazy z období posledních třiceti let.
Výstava ukáže celoživotní dílo Zdeňka Sýkory jako soudržný celek s vnitřní logikou a jeho samotného jako malíře, který bez ohledu na momentálně používaný systém nebo výtvarnou metodu vždy bezprostředně vyjadřuje totéž - úžas z přírody a radost ze života.
Na rozdíl od poslední retrospektivní přehlídky jeho díla, která proběhla v Městské knihovně v Praze v roce 1995, se tato výstava více zaměří na některá základní témata a objasnění klíčových pojmů jako například struktura nebo náhodnost.

19. 2. - 2. 5. 2010
út – ne 10:00 – 18:00

Kurátorská / Autorská prohlídka: čt 25. 2. v 18:00 (s Pavlem Kappelem)
Lektorská prohlídka: út 23. 2. v 16:30


Kurátor výstavy: Pavel Kappel