07.02.2016
Peter fabo: Meno, mesto, zviera, vec
„Před objektivem jsem zároveň tím, za něhož se považuji, a tím, za něhož chci být považován, tím, za něhož mne považuje fotograf, i tím, jehož fotograf používá, aby předvedl své umění.“ Roland Barthes: Světlá komora.

Forma sleduje funkci. Funkcí užitého umění je služba. Funkcí umění? Umění. V nesmyslnosti tautologie spočívá její smysl. Svoboda. A tak jsou ISO, kompozice, expozice i rozlišení pro volné umění jen čísly. Jsou dvě cesty, jak může vzniknout kniha fotografií. Můžete vybrat název, formát, téma a snad i obsah knihy. A potom hledat, komponovat, sbírat obrazy. Tehdy jste autorem jen vy – a vaše pravidla. Pokud však dáte všemu zcela přesný řád, pokud má celá kniha jasnou strukturu, pokud se kompozice, expozice, rozlišení i modelka dostavili přesně tam, kam měli – bude kniha perfektní. A pro mě nudná.

Proč právě fotografii v kontextu volných umění pronásleduje tolik kontroverze? Je nebezpečná. Dotýká se reality, a přece realitu vždycky přetváří. Je zrádná, protože je k ní zapotřebí nástroj – fotoaparát, a tento kontakt s technologií svádí k omylu, ke spojování umění s prostou dovedností přístroj ovládat. Ovládat přístroj je však řemeslem. Ovládnout řemeslo je otázkou zručnosti a píle. A dokonce i mistr – profesionál – je pouze nejlepším z řemeslníků. Volné umění zvyky nerespektuje. Umění a řemeslo si tak zdánlivě odporují. Naučit se pravidlům práce s materiálem je otázkou pokory. Porušit je je posléze znakem vzpoury. Není – a je – obtížné tomu porozumět.

Peter Fabo (*1983) je fotograf a pedagog pražské Umprum. Věnuje se fotografii digitální i analogové, fotí profesionálně i v soukromí. Jeho osobní archiv fotografií ale zahrnuje i to, co příručka technologie nedovoluje, ba přímo zakazuje. Snímky neostré. Pod i přeexponované. Fotky z mobilu i poškrábané negativy. Zrnité zvětšeniny se stopami prachu. Autorské knihy, které Fabo vystavuje v únorové Poličce, vznikly výběrem snímků z těchto osobních archivů. Fotografie tedy nevytvářel s vědomím jejich prezentace. Neretušoval, nekomponoval s vědomím konceptu celku. Knihy vznikaly jejich výběrem, syntézou v příběh. Pokaždé (a pro každého) jiný.
 
Výstava v centru DOX potrvá až do 5.3.2016.