26.07.2015
Fotografický zápisník na cestách orientem

Mezi Orientem – světem východním – a Okcidentem – světem západním – vždy docházelo k velmi komplikovanému a často i rozporuplnému dialogu. Orient se stal nejen cílem různých expanzí, ale i důležitým kulturním fenoménem, inspirací a výzvou pro řadu západních umělců, myslitelů a v neposlední řadě i fotografů. Je proto více než charakteristické, že ve stejném roce 1839, kdy se svět dozvěděl o objevu daguerrotypie – první prakticky využitelné fotografické techniky – se daguerrotypisté objevili v Egyptě, Palestině či v Sýrii. Kouzlo starobylého Orientu a kouzlo fotografického obrazu měly cosi společně podmanivého. Orient (v tomto případě Střední východ) se rychle stal všeobecně přijímaným fotografickým tématem, jehož interpretace patřila do repertoáru mnohých velkých fotografických závodů, ateliérů a tvůrců. Tato fascinující fotografická Grand tour přesto není naším tématem. Tím je naopak opomíjená a často i ztracená produkce fotografických amatérů, kteří propadli stejnému opojení Orientem, ať již byla jejich původní motivace pro cestu do těchto oblastí jakákoliv. Amatérskou fotografii zde představuje šestice autorů, kteří byli s orientálním světem konfrontováni v průběhu 20. a 30. let 20. století.

Výstava v galerii AMU potrvá až do 30.8.2015.

 

 

 

 

 

 

vyvolávání fotografií | fotografie na plátně | tisk fotografie | zhotovení fotek