04.04.2015
FOTO OKO
Moderní ateliér pojmenovaný roku 1939 výtvarníkem a spisovatelem Adolfem Hoffmeisterem Fotografie OKO, založily dcery Staši a Rudolfa Jílovských. Vystavují pod současnými jmény Staša Fleischmannová a Olga Housková.

Studio sídlilo v centru Prahy, v mansardě slavného Topičova nakladatelského domu. Úspěchu dosáhlo jak v portrétním, tak v dětském žánru. Zákazníci vcházeli malou předsíní do prostoru s šikmým střešním oknem, kde se fotografovalo, ale také retušovalo, paspartovalo a občas úřadovalo. V temné komoře vždy jedna ze sester zvětšovala a druhá vyvolávala.

Dvojčata patří ke generaci těžce poznamenané totalitními režimy. Aniž se to dalo předvídat, z jejich zájmu vznikaly (mnohdy žel nadobro ztracené) podobizny budoucích obětí nacistické zvůle: Mileny Jesenské, Josefa Taussiga, Julia Fučíka, Bedřicha Sterna... Ačkoli sestrám nešlo o nic menšího než o život, přece v ateliéru pokračovala až do konce války ilegální činnost. Z konce 40. let pochází snímek Vladimíra Clementise, zavražděného pro změnu komunisty. Po deseti letech existence ateliéru, roku 1949, bylo soukromé podnikání zapovězeno.

Někdejší žačky Jaromíra Funkeho na Státní grafické škole v Praze patří k předním osobnostem české kultury jak vlastním pojetím fotografování, tak svědeckou hodnotou tvorby. Studium jim dalo solidní základy řemeslného umu, hlavně ovšem pomohlo zvednout stavidla jejich osobní a osobité imaginace.

Společné ohlédnutí připomíná jedinečné dokumenty, rozdílné poválečné osudy obou autorek, volnou tvorbu i zakázky. Olga fotografovala inscenace Vinohradského divadla, Staša vytvářela v Paříži koláže z vlastních snímků.

Poděkování za vstřícnost a cennou pomoc během příprav výstavy a identifikace exponátů patří jednak potomkům fotografek Anně Houskové a Petrovi a Michelovi Fleischmannovým, jednak Tomáši Vrbovi, editorovi memoárů Staši Fleischmannové, publikovaných nakladatelstvím Torst pod titulem Vrstvami.

Josef Moucha, kurátor výstavy
 
Výstava v Leica Gallery potrvá až do 14.6.2015.