12.10.2014
Aleksandra Vajd + Hynek Alt: Hin mah too yah lat keht
Zachytit otisk paměťové stopy, najít způsob, jak předat něco, co je spíš pocit. Začít u představy, nehledat její přesnou definici v jazyce, ale nechat mluvit intuici. Zapomenout na civilizaci a cítit pod nohama zem. Zjistit něco o tom náčelníkovi, který se nikdy nenechal vyfotit. Nebo o něm nic nezjišťovat, protože o to vlastně zas tak nejde. Dívat se na fotografie E. S. Curtise a přemýšlet o pohledu člověka, který nikdy žádnou fotografii neviděl a který říká, že muži, kteří pracují, nemohou snít. A být si vědom toho, že rekonstruovat takový pohled není možné.

Začalo to určitou fascinací, pokoušela jsem se ji s nimi sdílet. Povídali jsme si. Přišli s tím, že každý z nich osloví další dva umělce. Souhlasila jsem, že do výběru nebudu zasahovat. Taky jsme se shodli na tom, že si nebudeme psát maily, že by bylo lepší, kdybychom si všechno řekli a museli si to pamatovat – ale nevydržela jsem to. Našla jsem totiž v knihovně tu knížku… Psát k takové výstavě anotaci je jako složitě hledat slova pro popis toho, co každý vidí, a současně se snažit vyhnout tomu je vyslovit.
 
Výstava v Galerii AMU potrvá až do 9.11.2014.