15.10.2009
Wannieck Gallery - Lukáš Jasanský / Martin Polák

Lukáš Jasanský /1965/ a Martin Polák /1966/ představují mimořádnou tvůrčí dvojici v současném českém výtvarném umění. Od roku 1985, kdy začíná jejich spolupráce, vytvářejí velmi originální, velmi obyčejné a zároveň promyšleně vytříbené fotografie, které představují jeden z vrcholů současné české fotografické tvorby. Je přitom velmi podstatné, že fotografie tvoří rozsáhlé a ucelené celky, v jejichž zmožení, znásobení se stupňuje individuální vyznění každé z nich.
Oba autoři jsou často zahrnováni mimo rámec fotografické scény, jsou spíše řazeni, v širším smyslu, mezi výtvarné umělce své generace, kteří se nezaobírají výhradně jedním médiem.
Výstava v Galerii na mostě představuje „příležitostné práce“ vytvořené v korelaci s hlavní výstavou ve Wannieck Gallery, totiž s velkou přehlídkou tvorby Jana Merty. Jedná se přitom o nejrozsáhlejší soubor fotografií obou autorů. Jak je pro ně typické, pracují s technikou velkoformátových negativů a černobílé fotografie.
Název výstavy je Jan Merta, což naznačuje, že se jedná o úzce zaměřené práce s téměř biografickým nábojem.

Wannieck Gallery
25. 9. 2009 – 31. 1. 2010