16.03.2014
Xavier Poultney: Pomíjivé objekty
Výstava mladého britského umělce nazvaná Pomíjivé objekty představuje jeho bádání na poli rozvoje vědění a otisku technologie v kultuře. Poultney se inspiroval astronomickým výzkumem nazvaným The Sloan Digital Sky Survey (SDSS), který má základnu v Novém Mexiku. Jedná se o detailní trojrozměrné digitální mapování miliónů objektů viditelných na noční obloze ze severní polokoule. Pro Galerii Kostka připravil Poultney sérii fotografií a soch, které sledují porozumění vesmírné realitě od představ severoamerických indiánů po technologickou současnost.

Xavier Poultney (1983) je britský fotograf a sochař, který ve svém díle zpracovává vztach vědy, technologie a kulturních či rituálních artefaktů. Vystudoval obor Communication Art & Design na Royal College of Art v Londýně, kde nyní úzce spolupracuje s galerií Space in Between. Mimo Spojené království vystavoval také v Košicích (Tri Outputs), v Paříži (Glitch Fiction) a v Athénách (The Hub).
 
Kurátorka: Karina Pfeiffer Kottová 

S laskavou podporou Českého centra Londýn
 
Výstava v Meet Factory (Ke Sklárně 15, Praha 5) potrvá až do 30.3.2014 a má otevřeno denně mezi 13 a 20 hodinou.