17.11.2009
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Narušitelé hranic

Výstavní projekt Narušitelé hranic (Crossing Frontiers) tematizuje problém (umělecké) identity. Pádem železné opony, který se udál současně s globalizační explozí, se umělcům v části na východ od bývalé politické i vojenské hranice otevřela "cesta do světa". Rychle objevují stále se měnící pluralitní identitu globalizované reality. Stávají se tak mnohonásobnými "narušovateli hranic", a tím i typickými reprezentanty naší současnosti.

Výstava prezentuje díla umělců a umělkyň ze zemí bývalého "východního bloku", která nabízejí zajímavé, a někdy až provokativní, pohledy na otázku identity a její proměnlivosti.

 
Městská knihovna, 2. patro
2. 10. – 10. 1. 2010
 
Autor výstavy: Pavel Liška, kurátorka: Olga Malá