27.10.2013
Viktor Kopasz: Deníky
Fotografická tvorba Viktora Kopasze má pevný základ v jeho denících. Pro Kopaszovy deníky by bylo vhodné i slovo skicáky, autorské knihy či alba. Už od puberty kontinuálně vytváří knihy stejného formátu plné obrazových postřehů, nutkavého zaujetí a komentářů. Jednotlivé listy pokrývají fotografie doprovázené lepenými papírovými nálezy, krátkými několikajazyčnými komentáři, slovy i razítky. Volná tvorba Viktora Kopasze pak z deníků často vychází, stávají se mu jasným podkladem, bohatou vizuální i obsahovou inspirací.

Výstava probíhá v centru DOX v rámci třetího ročníku Fotograf Festivalu 2013 s názvem MEZI ZNAKY / text, obraz a fotografie, od 1. 10. do 31. 10. 2013.