09.06.2013
Viktor Kolář: Retrospektiva

Retrospektivní výstava Viktora Koláře představuje ucelený pohled na osobitou fotografickou tvorbu s výlučným a vyhraněným celoživotním ostravsko-kanadským tématem. Zahrnuje fotografické obrazy od roku 1959 do současnosti, jež tlumočí konkrétnost daného místa a silného časového akcentu vytrženého z toku lidského bytí. Zrcadlí nesmlouvavost, drsnost i osobitost ostravské a kanadské krajiny, ve které se Viktor Kolář pohybuje či pohyboval. Přináší subjektivní výpověď o devastaci krajiny i lidské duše, výpověď o člověku a jeho zakódování v mezilidských vztazích, o faktorech odcizení, vykořeněnosti spojených s proměnlivostí a pomíjivostí společenských podmínek, životních stylů, povah generací a kultur.

Kurátor: Pavlína Vogelová  

7. 6. - 29. 9. 2013 

Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1

10 - 20 h 

120 Kč / 60 Kč 

 

 

 

 

 

 

kvalitní fotopapír | papír do tiskárny | papír pro inkoustový tisk | umělecký fotopapír