14.04.2013
Tono Stano: Moje barvy
Výstavní projekt “Moje barvy” významného představitele česko-slovenské současné fotografie Tona Stana byl připravován speciálně pro prostory Leica Gallery Prague. K vidění bude dosud nejrozsáhlejší prezentace jeho barevné tvorby.
 
Tono Stano je charakteristický svou typickou černobílou tvorbou v oblasti aktu a portrétu, nebrání se však ani experimentům  či ojedinělým a netypickým směrům. V průběhu své umělecké činnosti pracoval vedle své černobílé tvorby i na barevném pojetí děl. Návštěvníkům se tudíž poprvé otvírá možnost projít vývojovou etapou barevné tvorby Tona Stana na jednom místě. Seznámit se s jeho prvotními, konceptuálně laděnými fotografiemi až po díla s jasně definovaným a pro Tona Stana charakteristickým rukopisem.
 
Tono Stano patří mezi špičku současných česko-slovenských fotografických tvůrců, kterým se podařilo získat respekt nejen v rámci České republiky a Slovenska, ale i v zahraničí. V letech 1975 – 1979 vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Bratislavě a následně v roce 1986 absolvoval Filmovou akademii múzických umění (FAMU) v Praze. Od tohoto roku také pracuje jako nezávislý umělecký fotograf. Žije a pracuje v Praze. Jeho fotografie jsou vyhledávány nejen privátními sběrateli, ale jsou součástí i řady veřejných sbírek v České republice i v zahraničí. Uspořádal mnoho samostatných i skupinových výstav v prestižních výstavních prostorách po celém světě.  
 
19. 4. — 16. 6. 2013