31.03.2013
Romana Drdová: Modrá, bílá

Pro Galerii Kostka, jedné ze tří galerií smíchovské MeetFactory, připravila Romana Drdová osobitou fotograficko-světelnou instalaci. Drdová je mladou umělkyní nastupující na současnou scénu. Modrá, bílá je její první samostatnou výstavou v Praze.

Fotografie má v současném umění poněkud dvojakou pozici: na jedné straně je oproti tradici malby nebo sochy médiem stále mladým či „novým“, na straně druhé má za sebou už dostatečně dlouhou historii na to, aby docházelo k přezkoumávání obsahů a sdělení, která komunikuje, i revizi toho, čím je fotografie jako taková, jaké jsou její technické možnosti a jak lze pracovat s jejími danostmi – například přímým vztahem k zobrazované realitě, který je ale současně manipulací, úhlem pohledu. Umělec nastupující na tuto scénu má nelehký úkol najít vlastní místo mezi již uznávanými autory, kteří ve sféře vizuálního umění často experimentují právě s možnostmi, technickou skladbou a výpovědní hodnotou fotografie, nebo zkoumají její přesahy do dalších médií včetně instalace, videa či objektu. Zároveň se musí svým způsobem vypořádat s bezbřehým množstvím technických novinek a stále dokonalejších obrazů, které nás v každodennosti obklopují.

V této pomyslné pozici se nachází Romana Drdová, mladá autorka, která v roce 2011 započala studium na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Nová média Markuse Huemera. Výstava, kterou připravila pro Galerii Kostka, je jemným, promyšleným zkoumáním fotografického média, kterým umělkyně komunikuje na osobité úrovni. Jedním z klíčových témat její práce je světlo. Něco tak zásadního a zároveň takřka neuchopitelného. Jeden z hlavních předpokladů života a také fotografického zobrazení.

20.3. – 7.4.2013

Kurátorka: Karina Kottová